Medlemsansökan

Medlemsavgiften är endast 250:-/år. Anmälningsavgiften är 100:- och för denna får Ni en medlemsdekal inkl Ert medlemsnr.  att sätta på bilen.
Totalt för ny medlem: 350:-


Jag/Vi vill gärna bli medlem i "Club Pilote of Sweden" och fyller i nedanstående formulär. Samtdigt betalar vi in medlemsavgiften på klubbens postgiro 22 87 77-9. Ansökan godkänns så fort medlemsavgiften kommit klubben tillhanda. Märk betalningen med att ansökan gjorts via Internet.


Efternamn                                          Förnamn
   
Maka/Sambo

Gatuadress

Postnr.                         Ort
   
Tel.nr.                          Mobil
   
E-postadress

Reg.nr. (svenskregistrerad)

Modellbeteckning

Årsmodell

Inköpsställe

Ort

Datum