Medlemsträffar

Information om spontanträffar eller annan viktig klubbinformation


För att lättare kunna nå medlemmar om någon vill informera om en spontanträff kan ni använda e-postadressen medlemmar@clubpilote.se eller använda er av nedanstående formulär.


Både e-postadressen och formuläret når ut till samtliga medlemmar i klubben