Startsidan

PERFEKT PLATS FÖR DIG MED PILOTE, Le Voyageur OCH BAVARIA 

Det är dags att betala medlemsavgiften

      som börjar 1/6 2023  – 31/5 2024

                                                   Avgiften är 250 kronor.

        Du betalar in på bankgiro 5439-2964 och det är mycket viktigt att du

                                             uppger ditt medlemsnummer             

                               Går även att swisha till nummer: 123-1918911
Klubben bildades 1989.

I dagsläget är vi 270 medlemmar (bilar).Hos oss finner Du:


Träffar

Under året ordnas 3-4 träffar, t.ex. till midsommar samt en helg på hösten för spontanträffar.


Erfarenhetsutbyte

I klubben finns medlemmar som har åkt och besökt många platser. Det finns även många som skruvar och bygger om sina bilar. De flesta tycker det är roligt att visa och berätta om man frågar dem.


Gemensamma resor

Ibland försöker vi göra en längre gemensam resa med våra husbilar. Tidigare exempel på resmål kan vara Frankrike (Pilote-fabriken) eller södra Tyskland.


Klubb-Bulletin

Klubben har en egen klubbtidning, Bulletinen som kommer ut fyra gånger per år. Här hjälper vi alla till med att skriva reseberättelser, tips, insändare, annonser etc. Som medlem annonserar Du också gratis i Bulletinen.


Årsmöte på Elmia

Klubbens årsmöte har hitintills traditionellt varit i samband med Elmia-mässan.


Öppen för alla Pilote-husbilsägare

Alla som har en husbil av märket Pilote, le Voyageur och Bavaria är välkomna att bli medlemmar.


En intresseorganisation

Piloteklubben är en intresseorganisation. Detta innebär att det är husbilsägarnas förening där medlemmarna röstar och bestämmer. Återförsäljare och importör har inget inflytande mer än som enskild medlem.