Medlemsträffar

Information om medlemsträffar


Utöver de under året av styrelsen fastlagda träffarna är det fritt fram för enskilda medlemmar att själva anordna s.k. medlemsträff.


Via medlemsträffar kan man ansöka om subvention från styrelsen.