Kalender

  Följande träffar är beslutade av styrelsen 2024:

Kristihimmelfärdshelgen: 

Träff på Ölands Stug & Ställplats

Träff på Kåseberga ställplats


Årsmöte med jubileumsfest:

Kommer under september månad 2024 att gå av stapeln på Klevens Loge GrännaYtterligare träffar är på planeringsstadiet och det är bestämt att någon helg kommer att vara en spontanträffs helg.


Mer information kommer i Bulletinen längre fram