Bulletinen

Klubbens tidning Bulletinen utkommer

med 4 nr. per år.


F.d. medlemmar i Club Pilote kan                prenumerera på Bulletinen.


Prenumerationsbeställningar och bidrag

till Bulletinen skickas till "Bullens"

redaktör Renée Gullman.


Gamla nummer av Bulletinen från årgång 2005 och framåt kan du läsa här.


Bulletinen 2019:    2

                                  3

                                  4

Utgivning/manusstopp för Bulletinen 2019


Utgivning

Manusstopp

Nr. 1

under vecka 9

10 februari

Nr. 2

under vecka 20

30 april

Nr. 3

under vecka 33

21 juli

Nr. 5

under vecka 47

27 oktober