Bulletinen

Klubbens tidning Bulletinen utkommer

med 4 nr. per år.


F.d. medlemmar i Club Pilote kan                prenumerera på Bulletinen.


Prenumerationsbeställningar och bidrag

till Bulletinen skickas till "Bullens"

redaktör Renée Gullman.


Gamla nummer av Bulletinen från årgång 2005 och framåt kan du läsa här.Utgivning/manusstopp för Bulletinen 2019


Utgivning

Manusstopp

Nr. 1

under vecka 9

10 februari

Nr. 2

under vecka 20

30 april

Nr. 3

under vecka 33

21 juli

Nr. 5

under vecka 47

27 oktober