Styrelse

Styrelse

ORDFÖRANDE:

Mikael Larsson

076-027 68 68

KASSÖR:

Per Strömberg

070-5830380


LEDAMOT:

Ann-Gerd Abramsson

070 - 685 76 54Ersättare

Ersättare:

Frida Olsson

076 — 869 84 98

 Revisorer

REVISOR:

Lisbeth Larsson

070 - 522 07 78


Valberedning

VALBEREDNING:

Lennart Persson

073-157 96 55


VALBEREDNING ERSÄTTARE:

Inger Cronholm Larsson

072 - 319 50 21


VICE ORDFÖRANDE:

Karin Larsson-Lindgren

076-016 34 50SEKRETERARE:

Tomas Landberg

072 – 233 29 01


Ersättare:

Reneé Gullman

070 – 662 29 14
REVISORSUPPLEANT:

Peter Klason

070 - 248 09 23VALBEREDNING:

Lennart Olofsson

070-998 28 24Webbmaster

Thomas Lindgren

079-313 60 05