Styrelse

Styrelse

ORDFÖRANDE:

Mikael Larsson

076-027 68 68

KASSÖR:

Torbjörn Nyström

076-170 20 90


LEDAMOT:

Karin Larsson-Lindgren

076-016 34 50


Ersättare

Ersättare:

Ann-Gerd Abramsson

070 - 685 76 54Revisorer

REVISOR:

Sven-Åke Carlsson

070 521 02 42

Valberedning

VALBEREDNING:

Inger Cronholm Larsson

072 - 319 50 21


Webbmaster

Thomas Lindgren

079-313 60 05

VICE ORDFÖRANDE:

Dennis Klase

076-794 57 26

SEKRETERARE:

Tomas Landberg

072 – 233 29 01


Ersättare:

Reneé Gullman

070 – 662 29 14
REVISORSUPPLEANT:

Peter Klason

070 - 248 09 23VALBEREDNING:

Britt Nyström

070 - 926 56 58